REPOL

Usluge

Tehnički konsalting
Prilikom proizvodnje regenerata veoma je veliki uticaj vrste i kvaliteta industrijskog otpada koji se koristi. To direktno utiče na primenu i tehnologiju prerade gde regenerat suptituiše u velikoj meri originalni materijal.
Mi poznajemo tehnologije prerade, imamo kontake sa vrhunskim laboratorijam i institucijama- faktultetima, institutima ... i u cilju dobijanja što boljih rezultata radimo zajedsno sa našim kupcima- partenrima tokom razvojnih, tehničkih i dizajnerskih faza kako bi dobili optimalne regenerate sa aspekta kvaliet/ cena.
Zajednički rad omogućava i probe naših regenerata kako bi se ustanovio standardizovan proizvod koji ćemo kasnije isporučivati.
 
Logistika i skladištenje
Sa našim parterima dogovaramo isporuku tačno na vreme kad je potreban naš regenerat.
Naš materijal isporučujemo pakovano u big bag vrećama u definisanim zapreminama i dimenzijama te pakovano u PE vrećama.
 
Post prodajni servis
Mi konstanto i kontinuirano pratimo isporuke naših materijala.
Naša spremnost da se nađe najpogodnije rešenje za sve vrste problema su deo snage i posvećenosti koje naša firma nudi svojim parterima.