REPOL

Proizvodnja

Mi imamo proizvodnju na lokacijama u Kragujevcu i Valjevu.
 
Faze prerade koje primenjujemo su mlevenje, aglomeracija i regranulacija.
Kapacitet na dve linije za regranulacije su oko 700 kg/ sat.
 
Naše linije regranulacije obezbeđuju kvalitetan i bez metalnih primesa, standardizovan materijal.
Taj regranulat je dobor plastifikovan, homogenizovan, sa uklonjenim produktima degazacije i dobro filtriran te su dobijene granule u uniformnom obliku i samim tim i ujednačenoj nasipnoj težini.      
REPOL PRODUCTION
3D prikaz naše linije za regranulaciju i elemenata od kojih se sastoji.
1srp
123
Dodatni kapaciteti za mlevenje, aglomeraciju i regranulaciju su kod naših partnera u Čelarevu gde za posebne zahteve možemo obezbediti modifikaciju materijala- kompaundiranje na dvopužnom ekstruderu.