REPOL

Mi tražimo

Mi neprestano tražimo izvore čistog industrijskog polimernog otpada- ambalažnog i proizvodnog.
 
Otvoreni smo za sve vidove saradnje i spremni smo da podržimo aktivnosti na unapređenju kapaciteta naših partnera.
 
Mi smo zainteresovani za čiste otpadne polimerne materijale koji nastaju tokom procesa proizvodnje ili procesa pakovanja a koji su dobijenih tehnologijama brizganja, ekstruzija , duvanja...

Mi smo zainteresovani i za čiste ambalažne materijale- folije koji nastaju od raspakivanja paleta komponenti koje dobijate od dobavljača za proizvodnju:
- streč hood folija ili termoskupljajuća folija u crevu- haube
- cast streč folija
- od raspakivanja paleta- LDPE folije, penjene PE folije, buble PE folije, HDPE folija ...

Možemo definisati predlog Ugovora o preuzimanju otpada kako bi našu saradnju u ovoj oblasti uredili kao dugoročnu.
Mi i naše partnerske firmi, u ovom poslu reciklaže, registrovani smo za sakupljanje, transport i tretman otpada i postupamo  u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom Republike Srbije. Poslaćemo vam i Izvod iz Integralne dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada, kao i formular dokumenta o kretanju otpada koji popunjava proizvođač otpada i preuzimalac, odnosno prerađivač otpada i koji se overen i potpisan vraća proizvođaču otpada.
Na taj način ispunjavate vašu zakonsku obavezu.

Za firme koje imaju proizvodni polimerni otpad u relevantnim količinama možemo da radimo uslugu regranulacije.
Našim regranulatom možete u velikoj meri suprituisati originalni materijal.